NOVAWEB Kft.

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a NOVAWEB Kft.(3530 Miskolc, Arany J. u. 9. 1.), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és a NOVAWEB Kft. által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az Ügyfél az általános szerződési feltételek alapján a NOVAWEB Kft. szolgáltatási feltételeit feltétel nélkül elfogadja.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2011. április12.

1./ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a NOVAWEB Kft. weboldalán (továbbiakban: weboldal) található. Jelen ÁSZF kiterjed a NOVAWEB Kft. által biztosított minden internetes szolgáltatás tárgyában megkötött szolgáltatási szerződésre (továbbiakban: megrendelőlap). Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásokat.  A Szolgáltató által felszámított díjakat felek külön megrendelő alapján határozzák meg.

Az ÁSZF elfogadásának menete: Ügyfél az ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett nyilatkozattal fogadja el (checkbox). A szerződés a regisztráció kitöltése előtt az adatlap (profil) kitöltésével visszamenő hatállyal jön létre az Ügyfél regisztrációjának napjára.

A regisztrált felhasználó automatikusan elfogadja e szabályzatot, illetve tudomásul veszi a Novaweb Kft adatvédelmi nyilatkozatát.

Adatvédelmi nyilatkozat:A NOVAWEB  Kft. személyes információkat tárol le a felhasználóról, amikor az Ügyfél igénybe veszi a szolgáltatást a regisztráció által. Ezeket a személyes adatokat nem kötelező megadni.

A NOVAWEB Kft. automatikusan fogad információkat a felhasználóktól és ezek az információk tárolódnak a szerveren. Ilyen információk pl: Cookie-k , IP cím. Ezeket az információkat később felhasználhatja statisztikai célokra.

Az információ kezelése és felhasználása:

A  NOVAWEB Kft. nem adja el, nem osztja meg a felhasználók adatait 3. személlyel, kivéve az illetékes hatóságok kifejezett kérésére.

A NOVAWEB  Kft. a felhasználó e-mail címét felhasználhatja, kapcsolatfelvétel céljából, és reklámlevelek küldésére.

2./ AZ ÁSZF ALANYAI:

Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a NOVAWEB Kft.-re mint Szolgáltatóra, másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a szolgáltatási szerződést elfogadó Ügyfélre.

Szolgáltató adatai:

Neve: NOVAWEB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: NOVAWEB Kft.

Székhely (iroda): 3530 Miskolc, Arany J. u. 9.

Adószám:23194292-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-021400

Kibocsátó cégbíróság: B-A-Z megyei bíróság

Képviselő: Lipták Miklós

Bankszámlaszám: (OTP Bank) 11734004-20513896

         E-mail: [email protected]

Szolgáltató, aki az Ügyféllel megkötött szolgáltatási keretszerződés és szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtja:

Ügyfélminden 18. életévét betöltött Magyarországon bejelentett állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, vagy egyéni vállalkozó, vagy Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet, aki a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást (szolgáltatásokat) igénybe veszi, és akivel a szolgáltatási keretszerződés, ill. a szolgáltatási szerződés érvényesen létrejött.

Az Ügyfél a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen ÁSZF feltételeit.

Külföldi természetes személyek, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, vállalkozások a rendszer automatizmusa miatt a szolgáltatást jelenleg nem tudják igénybe venni. 

3./ NOVAWEB KFT.SZOLGÁLTATÁSAI:

A szerződés létrejöttével Ügyfél jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére. 

Ügyfél köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére.

Késedelmes fizetés esetén Ügyfél késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

Szolgáltató köteles az Ügyfél által megrendelt szolgáltatások biztosítására.

Jelen szabályzat külön értesítés nélkül megváltozhat, változását a Szolgáltató köteles feltüntetni www. 8x.hu honlapon. A szabályzat nem ismerése az Ügyfelet nem menti fel annak betartása alól.

A NOVAWEB Kft. által küldött hírlevelek, promóciós e-mail-ek a tagság részét képezik. Amennyiben az Ügyfél meg kívánja szüntetni ezt a kommunikációs formát, úgy regisztrációját is töröljük.

Ügyfél elfogadja, hogy az összes információért (adat, szöveg, kép, grafika stb.) amit a NOVAWEB Kft. holnapkészítőjével elhelyez honlapján az Ügyfél a felelős.

Az Ügyfél nem helyezhet el a hatályos magyar jogszabályokba vagy jó erkölcsbe ütköző tartalmat.
Szolgáltató nem szűri a feltöltött tartalmat és semmilyen felelősséget nem vállal érte. 

3.1. Honlap szolgáltatás:

Szolgáltató érvényes regisztráció alapján az Ügyfél részére honlap szolgáltatást biztosít.

A honlap szolgáltatás díja: 20.000 Ft/ év, kivéve: amennyiben az Ügyfél jogosulttá válik a reklámmentes használatra.

Amennyiben az Ügyfél a regisztrációjától számított 4 hónap alatt  nem vált jogosulttá a reklámmentes használatra ( azaz az Ügyfél további 3 aktív Ügyfelet nem tudott közvetíteni ) úgy ebben az esetben  amennyiben nem kívánja az oldalát tovább üzemeltetni az oldala inaktívváválik és  nem keletkezik fizetési kötelezettség. Az Ügyfél azonban választhatja, hogy az oldala üzemeljen tovább reklámmentesen akkor is, ha nem sikerült további 3 aktív ügyfelet hoznia, ekkor a webshopban megrendelheti a honlap szolgáltatást az aktuális árjegyzékben szereplő összegért.

Honlapjához alapértelmezésben 50 MB tárhely tartozik.

Honlapjához alapértelmezésben 30 oldal tartozik.

Honlapján alapértelmezésben 50.000 látogatót fogadhat évente.

A fenti paraméterek külön díjazás ellenében változtathatóak, melynek aktuális díjszabásait és feltételeit a www.8x.hu/shop oldalon szabályozzuk.

A reklámmentes honlap használat feltételei:

- Az Ügyfél érvényes regisztrációját követő 4 hónapig.

- Amennyiben az Ügyfél az érvényes regisztrációját követő 4 hónapon belül további 3 olyan aktív Ügyfél (közvetített Ügyfél) közvetítését vállalja, aki (akik) a NOVAWEB Kft. jelen ÁSZF-ben biztosított és szabályozott szolgáltatását (szolgáltatásait) szerződésszerűen veszi(k) igénybe. Szolgáltató a reklámmentes honlap szolgáltatást az Ügyfél részére az alatt a határidő alatt biztosítja, ameddig az Ügyfél és a közvetített Ügyfelek honlapjaikat, vagy a jutalék kifizetésre való jogosultságukat fenntartják.

-Szolgáltató az Ügyfél oldalait az interneten elérhetővé teszi, és a szerződés hatálya alatt a hozzáférési lehetőséget biztosítja. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, és a NOVAWEB Kft szerver szolgáltatója általi szolgáltatás kiesések, az ebből eredő károkért a NOVAWEB Kft semmilyen felelősséget, kártérítést nem vállal.

- Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa közvetített 3 Ügyfél szerződése közül bármelyik megszűnik, úgy Ügyfél részére a reklámmentes szolgáltatás 1 hónap türelmi idő után megszűnik. A türelmi idő lejártával a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni.

 Az elkészített honlapok reklámmentesek, amennyiben az Ügyfél által ajánlott legalább 3 Ügyfél regisztrációja aktív.

Egy Ügyfél csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben ezt a szabályt az Ügyfél megszegi a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatást megszüntetni.

Az Ügyfélnek a regisztrált azonosítóval lehetősége van ingyenesen csatlakozni partnerpogramunkhoz.

3.2. További termékek és szolgáltatások:

Szolgáltató érvényes regisztráció alapján az Ügyfél részére a 8x.hu/SHOP oldalon található termék és szolgáltatást  biztosít.

Az Ügyfél további termékek és szolgáltatások igénybevételére jogosult a 8x.hu/SHOP oldalon található feltételek szerint.

A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját.  Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! A feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Csak a sértetlen, tartozékaival saját dobozába visszacsomagolt termékeket tudjuk visszavenni.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.  Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

A Megrendelő a 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Novaweb Kft. a Megrendelő által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

4. A Partner program (hálózatépítés):

4.1. A hálózatépítés során Tagsági viszony létesítésére jogosultak (Tag):

- Minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik.

- A Partner program alapján az Ügyfél jogosult a Hálózat építő programban részt venni az alábbiak szerint:

4.2. „5 szélesség x 6 mélység”:

A Tag által közvetített öt Tagközvetlenül a Tag alá kerül, azután a következők már a Tag által közvetített Tag  alá és így tovább tölti fel a rendszer a hálózatot. Ha feltöltődik az 5x6-os csoport, akkor új frontemberként csatlakozhat a Taghoz egy új Tag.

4.3. Jutalékrendszer:

Jutalék jogosultság: Minden Tag, aki negyedévente legalább 30 pont értékben vásárol, jutalékra válik jogosulttá.

Pontrendszer

Minden terméknek, szolgáltatásnak van egy pontértéke. Ez termékenként változó.

Csoportjutalék

1. szint:

5 x pont

2. szint:

10 x pont

3. szint:

5 x pont

4. szint:

10 x pont

5. szint:

5 x pont

6. szint:

10 x pont

Példa:
Csatlakozik hozzád egy barátod (1. szint) és vásárol egy 60 pont értékű szolgáltatást.
Az ő vásárlása után a te jutalékod (1. szint: 5 x pont) 5x60=300 Ft.
A barátodhoz is csatlakozik valaki (2. szint) és ő is vásárol egy 60 pont értékű szolgáltatást.
A jutalékod (2.szint: 10 x pont) 10x60=600 Ft.

4.3. Kifizetések:

A jutalékok megállapítása és kifizetése havonta egyszer történik, adott hónap 15-ig.

A kifizethető jutalék minimális mértéke 15.000 Ft. Ha a kifizethető jutalék nem éri el ezt a nagyságrendet, akkor halmozódik, amíg nem éri el a kifizethető mértéket, de maximum 6 hónapig.

A teljesítés időpontja a kifizetés időpontja.

A jutalékot a NOVAWEB Kft kizárólag Magyarországon bejegyzett vállalkozások és egyéni vállalkozók részére fizeta rendszer jelenlegi automatizmusa miatt.  A jutalékot számla ellenében lehet kifizetni.

A jutalékra jogosult Magyarországon bejegyzett vállalkozások és egyéni vállalkozók kötelesek jelezni adószámban jelentkező bármilyen jellegű változást. Amennyiben az Ügyfél bejelentési, adatszolgáltatási, adatmódosítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, az esetleges károkat ebben az esetben az Ügyfél maga viseli, illetve köteles azt a Szolgáltatónak és/ vagy harmadik személyeknek megtéríteni.

Ha a jutalékra jogosult Tag nem veszi fel a jutalékot, akkor azt a Szolgáltató maximum 6 hónapig halmozza.

Jutalékra az a Tag jogosult, aki legalább 30 pont értékben vásárolt a Szolgáltatótól terméket, vagy szolgáltatást negyedévente, és a Szolgáltató felé legalább 3 aktív Ügyfelet közvetített és a jutalék kifizetésének időpontjában fenntartott.

A vásárlások pontértéke egy évi jogosultságig halmozható.

A jogosultság nem naptári évhez kötött, hanem, a befizetésétől számítódik az időszak. Amíg nincs meg a jogosultság, az addigi hálózati jutalékok elvesznek, azok kifizetésére utólag nincs mód.

A hálózati jutalék számítás a jutalék feltételeként szabott legalább 30 pont értékű termék árának a NOVAWEB  Kft. számlájára érkezés utáni naptól számítódik.

Amennyiben más szolgáltatónál lévő  már meglévő domain nevét szeretné használni a 8x.hu rendszerben, akkor azt át kell regisztrálnia a NOVAWEB  Kft.  domain rendszerét üzemeltető Kft-hez.

5.  Aszerződés megszűnése:

- Mindkét szerződő fél jogosult a szerződést 3 hónapos felmondási idővel megszüntetni.

- A felek közös megegyezésével

- A Szolgáltató és/vagy az Ügyfél halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

- Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatási szerződésben foglaltakat megszegi, úgy Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ebben az esetben a szolgáltatást korlátozni vagy megszüntetni.

6. Egyéb rendelkezések:

Az Ügyfél vállalja, hogy amíg Ügyfele és/vagy Tagja a jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéseknek, addig a jelen ÁSZF.-ben szabályozott rendszerben sem ő, sem közeli hozzátartozója (i) nem értékesít, vagy ha kilép a jelen rendszerből, akkor utána sem ő, sem közeli hozzátartozója(i) 2 évig nem épít ilyen, vagy hasonló üzleti modellel vállalkozást.

Jelen pont megszegése esetén az Ügyfél és/vagy Tag kártérítést köteles fizetni a Szolgáltatónak.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően B-A-Z Megyei Bíróság, vagy a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

2012. július 31.